Suurenna fonttiaPienennä fonttia
Eläkeliitto

Piirihallituksen kokous 30.8.2018

Toimintasuunnitelma 2019

 

·         Käytiin läpi toiminnanjohtajan laatimaa toimintasuunnitelmaa vuodelle 2019. Todettiin oikeansisältöiseksi. Piirihallitus päätti, että aluepäiviä ei järjestetä, rohkaisemme ja edesautamme alueita järjestämään aluepäiviä itsenäisesti. Piiristä edustus pyyntöjen mukaan. Toimintasuunnitelman käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa.

·         Lisäksi todettiin tarpeellinen priiffi syyskokoukseen koskien Joululehden toimittamisen tärkeyttä ja sen merkitystä piirin sekä yhdistyksien taloudelle.

·         Todettiin että hyvä laittaa muistutus vielä yhdistyksille, että uudet liittokokouksessa hyväksytyt säännöt olisi käsiteltävä yhdistysten syyskokouksissa.

                     

                   Esitys ehdokkaista Eläkeliiton vaalitoimikuntaan

·         Ehdokkaiksi vaalitoimikuntaan valittiin liittovaltuutetut Kaarina Leppänen ja Simo Koskinen.

                     

                   Muut esille tulevat asiat

·         Toiminnanjohtaja toi piirihallitukselle koulutustoimikunnan esityksen koulutuksille asetettavista kustannuspaikoista (liitteenä). Piirihallituksen kannaksi kirjattiin, että vapaaehtoistoiminta apuselle tehdään oma kustannuspaikka, eri koulutuksia ei ryhdytä erittelemään kirjanpidossa kustannuspaikoiksi.

·         Todettiin, että tulevana toimintakautena Eläkeliitolla on paineita nostaa jäsenmaksuja. Osaltaan nostopainetta lisää tuleva Eläkeliiton juhlavuosi 2020.

·         Piirihallituksen päätöksellä joululehden ilmoittajien laskut tulostetaan yhdistyksille yhdessä joululehden kanssa jaettavaksi. Pyritään saamaan laskut yhdessä lehtien kanssa jaettavaksi syyskokouksessa.


 

Piirhallituksen kokous 2.3

Vuosikokousasiat

 

Toimintakertomuksen käsittely

Toimintakertomus esitetään kevätkokouksen hyväksyttäväksi.

Tilinpäätöksen allekirjoittaminen

Tilipäätös allekirjoitettiin.

Toimitetaan toiminnantarkastukseen ja kevätkokouksen hyväksyttäväksi.

 

Järjestöpäivät ja piirien vahvistaminen

Piirin järjestöpäivän ajankohtaa muutettu. Piiri osallistuu 2-päiväiseen koulutus-sessioon Iisalmen Runnin kylpylässä. Uusi ajankohta on 20.-21.9.2018. Päivät ovat yhdistetyt järjestöpäivät ja piirien vahvistamiskoulutus. Piirien vahvistamiskoulutuksen hoitaa MSL.

Varmistetaan yöpymisen hinta Runnilta. Määritellään omavastuuosuus osallistujille. Piirihallituksen matkoista huolehtii Eläkeliitto.

 

 Liittokokous ja kesäjuhla

Toiminnanjohtaja selvitti kesäjuhlien järjestelyjen tilannetta. Suojelijaksi saatu tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja juhlapuhujana kuullaan perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikkoa.

Yhteistyötahoja edelleen etsitään ja käsiohjelma- ja esittelypaikkoja myydään.

 

Järjestöavustus

Toimekasta toimintaa-järjestöavustus laitettu Eläkeliittoon. Kahdeksan yhdistystä ilmoittautui järjestämään tietoteknistä koulutusta omalla alueellaan.

 

 Liittovaltuutettujen valinta

                      Liittovaltuutetut valitsee piirin kevätkokous.

 

 Liittokokousedustajien valinta

                      Liittokokousedustajat valitsee piirin kevätkokous.

 

 Vaikuttajavastaavan valinta

                      Piirin vaikuttajavastaavaksi valittiin Jukka Hiltunen Karstulasta.

 

Piirin kevätkokous

                      Piirin kevätkokouksen avaa piirihallituksen jäsen Martti Heinäaho.

 

 

Piirhallituksen kokous 6.2.

Valinnat vuodelle 2018

Piirin varapuheenjohtajaksi valittiin Tapani Kalenius Jkl:n mlk

Työvaliokuntaan valittiin Anneli Hakuli, Tapani Kalenius, puheenjohtaja Yrjö Määttä ja toiminnanjohtaja Sirpa Pitkänen.

Piirihallituksen edustajat toimikuntiin:
• Kulttuuritoimikunta: Anneli Hakuli
• Liikuntatoimikunta: Yrjö Määttä
• Koulutustoimikunta: Seija Mennala ja/tai Aarre Talja
• Tiedotustoimikunta: Yrjö Määttä

Piirihallitus vahvisti jäsenet toimikuntiin seuraavasti:

Liikuntatoimikunta
Reijo Länkinen Uurainen
Ilpo Kinnunen Saarijärvi
Kauppinen Eeva Jyväskylä
Isokääntä Heikki Jyväskylä
Nokelainen Pauli Keuruu
Heiskanen Eliisa Kyyjärvi
Yrjö Määttä Jämsä
Tiedotustoimikunta
Tellervo Lehtoranta Uurainen
Simo Koskinen Uurainen
Aino Mönkölä Luhanka
Toivonen Terttu Jämsä
Osmo Kärkkäinen Keuruu
Yrjö Määttä Jämsä
Koulutustoimikunta
Pekka Pynnönen Konnevesi
Kaarina Leppänen Keuruu
Talja Aarre Joutsa
Mennala Seija Korpilahti
Ojala Aimo Kuhmoinen
Tuula Härkönen Kyyjärvi
Kulttuuritoimikunta
Sirkka Kauppinen Kivijärvi
Sinikka Kokkinen Viitasaari
Penttilä Ritva Saarijärvi
Hakuli Anneli Laukaa

Piirin jäsentilanne 30.12.2017
Todettiin piirin jäsentilanne. Vuoden 31.12.2017 jäseniä oli
rekisterissä 7660 henkilöä.

Toiminnanjohtaja informoi piirihallitusta Liittokokous- ja kesäjuhlan järjestelyiden tilanteesta. Hallitukselle jaettiin ohjelma aikatauluineen. Ohjelma on luettavissa piirin nettisivulla olevan kesäjuhlalinkin kautta.

 

 

Piirihallituksen kokous 8.12.2017

Piirihallituksen päätöksellä palkataan virkaatekevä toimistosihteeri Viivi Hiekkanen piirin toimistoon 1.3.-30.6.2018. 

Järjestöpäivä toteutetaan yksipäiväisenä. Paikkaa kartoitetaan. Päivämääriksi ensisijaisesti 2.10. toiseksi 27.9. kolmanneksi 14.9.    

Haetaan toimekasta toimintaa- projektiavustusta koulutustoimikunnan esityksen mukaisesti ATK-koulutuksen järjestämiseksi.

Liittokokous ja kesäjuhla-tapahtuman käsiohjelman kokoaminen päätettiin ulkoistaa ammattilaiselle. 

Piirihallitus antoi hyväksynnän edistää ensiapukoulutuksen järjestämistä nykyisille piirin tanssien järjestysmiehille. 

 

Piirihallituksen kokous 29.9.2017

Eläkeliiton sääntöuudistukseen piirihallitus otti kannan, että sääntöjen kohta liittokokousedustajien määrästä pitäisi säilyttää ennallaan. Lisäksi todettiin, että yhdistyksen lopettaessa toimintansa, yhdistyksen tulisi voida päättää jääneistä rahavaroista, toisin kuin sääntömuutoksessa ehdotetaan. Näistä sääntökohdista tiedotetaan järjestöjohtaja Kirsi Mustakalliolle.

Piirin syyskokoukselle piirihallitus esitys jäsenmaksuksi on entinen 3,50 euroa. Jäsenmaksun perinnän yhteydessä piiri laskuttaa myös liiton jäsenmaksun ja tilittää sen liitolle. (Liiton jäsenmaksu on v. 2017 kuusi euroa. Jäsenmaksu pysynee samana v. 2018. Liiton jäsenmaksuun sisältyy EL-sanomat).

Todettiin piirihallituksen erovuoroiset jäsenet:

Alue I Talonen Risto Kinnula, erovuorossa, 6 vuotta ei voida valita uudelleen

Anjam Shaukat Pihtipudas 1 v

Alue II Hiltunen Jukka Karstula 1 v

Ketola Juhani Saarijärvi 1 v

Alue III Huutonen Anneli Sumiainen 2 v, erovuorossa

Koskinen Simo Uurainen 1 v

Alue IV Heinäaho Martti Petäjävesi 4 v, erovuorossa

Mäkinen Esa Haapamäki 1 v

Alue V Kalenius Tapani Jyväskylän mlk 4 v, erovuorossa

Mennala Seija Korpilahti 2 v, erovuorossa

Alue VI Hakuli Anneli Laukaa 4 v, erovuorossa

Alueen toinen paikka avoin

Piirihallitus esittää, että syyskokous valitsee jäsenet erovuoroisten tilalle.

Liittokokouksen suurkuoron kustannuksista päätettiin seuraavasti: Piirihallituksen kannan mukaan esiintyjille annetaan päivälippu tapahtumaan sekä pullakahvit. Yhdistyksien toivotaan osallistuvan laulajien matkakustannuksiin.


 

Piirihallituksen kokous 10.3.

Piirihallitus hyväsksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kevätkokoukselle esitettäväksi.

Piirihallitus pitää tärkeänä, että yhdistykset omassa mainonnassaan, lehti-ilmoittelussaan käyttävät oikeaa muotoa yhdistyksen nimessä. Eli oikea muoto on esim. Eläkeliiton Jämsän yhdistys.

 

 

Piirihallituksen kokous 11.1.2017

Piirihallitus vahvisti kokouksessaan liittokokoustapahtuman ohjelmatoimikunnan.

Ohjelmatoimikuntaan nimettiin seuraavat henkilöt:

Osmo Kärkkäinen (puheenjohtaja)

Jäseniksi Tellervo Lehtoranta, Terttu Toivonen, Sirkka Kauppinen, Pauli Nokelainen ja Yrjö Määttä. Sihteerinä toimii Sirpa Pitkänen. Keskustoimistolta Marika Sarha ja Kirsti Mustakallio vuorottelevat toimikunnan jäseninä.

 

Piirihallituksen kokous 5.10.2016

Piirihallituksen päätöksellä aluepäiväkierrokset vuodelle 2017 jätetään pois toimintasuunnitelmasta.
Aluepäivien sijaan pidetään kaikille yhteinen seminaaripäivä, jossa vaihtuvasti eri aiheita ja luentoja.

 

Piirihallituksen kokous 14.3.2016

Toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin esitettäväksi kevätkokoukselle.

Piirihallituksen päätöksellä haetaan RAY:n tukemaa ryhmälomaa vuodelle 2017. Ensisijainen haku tehdään keväälle, toissijaisesti syksyyn. Haussa 48 paikkaa. 

Piirihallituksen päätöksellä toiminnanjohtajalle annetaan valtuudet hakea RAY:n Paikka auki -projektin rahoitusta toimistoavun palkkaamiseen vuodelle 2017. 

Piirihallitus vahvisti toimikunnat vuosille 2016-2017. Toimikunnat voit katsoa tästä

 

Piirihallituksen kokous 26.1.2016

Toimintakauden ensimmäisessä kokouksessaan valittiin piirihallitukselle varapuheenjohtaja. Piirihallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Tapani Kalenius Jyväskylän maalaiskunnan yhdistyksestä.

Työvaliokuntaan valittiin puheenjohtaja Yrjö Määtän ja toiminnanjohtaja Sirpa Pitkäsen lisäksi Tapani Kalenius (Jyväskylän mlk)sekä Anneli Hakuli (Laukaan yhdistys).

Eläkeliiton Keski-Suomen piirin edustajaksi Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukuntaan valittiin Yrjö Määttä ja Raimo Sopo. Raimo Sopo on vielä v.2016 EL hallituksen jäsen.

Piirihallituksen edustajat toimikuntiin valittiin seuraavasti: Kulttuuritoimikunta Sirkka Kauppinen, liikuntatoimikunta Yrjö Määttä, koulutustoimikunta Seija Mennala ja tiedotustoimikunta Yrjö Määttä.

Kilpailutoiminnan toimintatavoiksi piirihallitus vahvisti kannan, jonka mukaan piiri ei tue taloudellisesti Eläkeliiton valtakunnallisiin kilpailuihin osallistuvia henkilöitä.